Acompanyament en la creació de Societats i Registres de comerç tant per a Residents al Principat com per inversors estrangers.

  • Seguiment des de l’inici amb la Reserva de Denominació Social, Signes d’Estat si s’escau, assessorament sobre l’Objecte Social, requisits, avantatges i inconvenients.
  • Redacció i Modificació d’Estatus.
  • Redacció d’Inversions Estrangeres i preparació de tota la documentació de les mateixes.
  • Acompanyament a la Notaria i entrega i recollida de tota la documentació per compte del client.
  • Posada en marxa de les obligacions formals de la Societat i Registres de Comerç, tant a nivell Tributari com de Compliment Normatiu.