Assessorament en el tipus de residència idònia per a cada persona en funció de la Legislació

  • Sol.licitud de Residències Actives i Passives.
  • Residències per Compte Propi.
  • Tramitació formal per a les Empreses al Servei d’Ocupació.
  • Sol.licitud de Quotes d’Immigració..
  • Preparació de tots els formularis per compte del client i/o empresa i presentació al Servei d’Immigració.
  • Renovació i canvi de tipus de Residència