Gestionem tots els tràmits relacionats amb el personal

  • Altres i Baixes del Personal, confecció de contractes de Treball adaptats a casa tipologia de negoci.
  • Sol.licitud de Quota al Servei d’Ocupació. Preparació dels tràmits d’Immigració.
  • Confecció de nòmines, quitances, baixes laborals.
  • Liquidació de les quotes Empresarials de la Seguretat Social.
  • Recursos davant l’administració.
  • Adaptació a la Legislació vigent en cas d’Emergència Sanitària o situacions especials