Calendari fiscal – desembre

Sant Julià de Lòria – Impost sobre els rendiments arrendataris
(04/12) Finalitza el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris.

Sant Julià de Lòria – Impost de radicació d’activitats
(09/12) Segona facturació de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals (fins el 09/01). 

Rendes d’activitats econòmiques (IRPF)
(31/12) Finalitza el període per sol·licitar el règim de determinació objectiva de l’exercici següent. 

Formulari 001-F 

Impost general indirecte (IGI)
(31/12) Finalitza el període per sol·licitar el règim especial simplificat de l’exercici següent. 

Formulari 001-K 

(31/12) Finalitza el període per ser considerats empresaris o professionals de l’exercici següent. Formulari 001-J 

(Tot el mes) Període de liquidació d’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci: ≥ 3.600.000 euros (liquidació mensual) 

Formulari 900 

ISI Assegurances
(Tot el mes) Període voluntari de liquidació i pagament a compte de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança del 4t trimestre de l’any en curs. 

Formulari 210