Llei societats anònimes i de responsabilitat limitada

Text refós de la Llei 20/2007 de societats anònimes i de responsabilitat limitada

llei-societats