Calendari fiscal – novembre

Sant Julià de Lòria – Impost sobre la propietat 

(01/11) Finalitza el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edificada.

Sant Julià de Lòria – Impost sobre els rendiments arrendataris
(04/11) Comença el període voluntari de pagament de l’impost sobre els rendiments arrendataris de l’any anterior (fins el 04/12). 

Andorra la Vella – Impost de radicació d’activitats
(08/11) Finalitza el període voluntari de pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. 

Impost general indirecte (IGI)
(Tot el mes) Període de liquidació d’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci: ≥ 3.600.000 euros (liquidació mensual) 

Formulari 900