Calendari fiscal – octubre

Sant Julià de Lòria – Impost sobre la propietat
(01/10) Comença el període voluntari de pagament de l’impost sobre la propietat immobiliària edifica- da (fins el 01/11). 

La Massana – Impost de radicació d’activitats
(01/10) Finalitza el període voluntari de pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. 

Andorra la Vella – Impost de radicació d’activitats
(08/10) Comença el període voluntari de pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals (fins al 08/11). 

Impost renda no–residents (IRNR)
(Tot el mes) Període de liquidació i pagament d’IRNR del 3r trimestre pels obligats tributaris no residents sense establiment permanent. 

Formulari 700 

(Tot el mes) Període de liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte efectuats per responsables fiscals durant el 3r trimestre. 

Formulari 710 

Certificació de les retencions i ingressos a compte efectuats als proveïdors estrangers. Formulari 790 

Impost renda de les persones físiques (IRPF)
(Tot el mes) Període de liquidació i pagament de les retencions i ingressos a compte de rendes del treball no subjectes a la CASS i de rendes del capital mobiliari del 3r trimestre. 

Formulari 310 Formulari 340 

Impost sobre activitats de joc d’atzar
(Tot el mes) Període de pagament a compte dels ingressos obtinguts el trimestre anterior per a llicències ≥ 1 any.

Formulari 250 /250A 

Impost general indirecte (IGI)
(Tot el mes) Període de liquidació d’IGI pels obligats tributaris amb una xifra anual de negoci: ≥ 250.000 euros a < 3.600.000 euros (liquidació trimestral)
≥ 3.600.000 euros (liquidació mensual) 

Formulari 900
(Tot el mes) En cas d’inici d’activitat, període de liquidació d’IGI del 3r trimestre.