Comptabilitat feta seguint les normes i lleis locals, ajudant en les preses de decisions i fent tot tipus de declaracions i informes.

  • Servei de Comptabilitat per a empreses i particulars. Presentació de les declaracions d’impostos, tant de societats, empresari individual, I.G.I..
  • Presentació de les liquidacions a Tributs per compte del client.
  • Confecció de les declaracions de IRPF i IRNR.
  • Representacions Fiscals per a empreses estrangeres i Temporers.
  • Membres del Col.legi d’Assessors Tributaris i Fiscals d’Andorra.
  • Assessorament en la gestió tributària de les empreses.
  • Gran experiència en Comerç Internacional i en la gestió dels seus tributs.
  • Contacte amb Assessories d’Espanya, França i Portugal per consell en legislació local i representacions fiscals a nivell Europeu.