Escollim el millor producte per a les vostres necessitats entre les diferents asseguradores amb les que treballem. Tenim un gran ventall de productes per tal de poder satisfer les vostres necessitats.

  • Corredoria d’Assegurances representant les Asseguradores més importants de cada ram.
  • Confecció de diferents pressupostos per Companyia d’Assegurances i  garanties que ofereix.
  • Seguiment dels sinistres per compte del client en front de la Companyia d’Assegurances contractada.
  • Principalment assegurances de vehicles, llar, comerç, residents passius i Responsabilitat Civil Professional i d’Empresa.
  • Consulteu pressupost sense compromís.